Havuz Dersi (EKO201-EKO201E)

 

EKO201

Ana Kitap: Begg, Fischer and Dornbusch, ECONOMICS 9th Ed.
Ders Müfredatı: EKO201 Syllabus
Ders Sunumları: Tek Dosya

1. HAFTA: İktisat; Piyasa Mekanizması
2. HAFTA: Esneklik;Tüketici Davranışı
3. HAFTA: Üretici Davranışı
4. HAFTA: Piyasa Yapısı I
5. HAFTA: Piyasa Yapısı II
6. HAFTA: Kamu Bütçesi;Piyasa Başarısızlıkları ve Dışsallıklar
7. HAFTA: Makroiktisata Giriş
8. HAFTA: Ulusal Gelir
9. HAFTA: Para ve Banka
10. HAFTA: Enflasyon
11. HAFTA: İşsizlik
12. HAFTA: Açık Ekonomi
13. HAFTA: Uluslararası İktisat ve İktisadi Büyüme
14. HAFTA: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye

Common  Course in  English (EKO201E)


EKO201E

This course examines the basic concepts in economics. The first part covers microeconomics. In this part, we will study of how firms decide on production and households decide on consumption of goods and services. The second part covers macroeconomics. In this part, we will study the economy as a whole. Topics include national income, unemployment, inflation, and economic growth.

Course Book: Gregory Mankiw, Economics, (7th edition)
 EKO201E Syllabus
 Materials:Tek Dosya


1. Introduction
2. Supply and demand I: How markets work
3. Supply and demand II: Markets and welfare
4. Firm behavior, and the organization of industry
5. The data of Macroeconomics
6. The real economy in the long-run
7. Money and prices in the long-run
8. The macroeconomics of open economies