imkanlar
30
Tem 2020
Covid-19 Üzerine Araştırma

İTÜ Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur bir bakanlığımız için yaptıkları projeler çerçevesinde "Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisi ve Küresel Ekonomi Üzerine Beklenen Etkileri" isimli bir makale hazırlamışlardır.

Makalede konu "Türkiye ve Dünya'da Covid-19’a Karşı Uygulanan Ekonomik Tedbirler," "Ekonomik Beklentiler ve Temel Ekonomik Göstergeler" ve "Uluslararası Ticaret ve Küresel Değer Zincirinde Bekelenen Değişiklikler" başlıkları altında tartışılmış ve değerlendirilmiştir.