Ali Coşkun

Yardımcı Doçent - Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü